Wykonanie próżni

HOME - Wykonanie próżni
Wykonanie próżni

Wykonanie próżni to niezwykle istotna czynność, którą przeprowadzamy w klimatyzacjach, systemach chłodniczych, ale również w pompach ciepła. Próżnię wykonujemy zawsze po podłączeniu rurociągu z jednostki zewnętrznej do jednostki wewnętrznej.

Stworzenie próżni pozwala:

 • pozbyć się szczątkowej ilości wilgoci z układu,
 • sprawdzić szczelność całego układu,
 • stworzyć podciśnienie, dzięki któremu łatwiej wprowadzić czynnik chłodniczy z jednostki zewnętrznej do jednostki wewnętrznej.

Niezbędne narzędzia do wykonania próżni:

 • pompa próżniowa,
 • manometr,
 • dwa węże,
 • zawór kątowy.

Przed przystąpieniem do wykonania próżni powinniśmy:

 • sprawdzić stopień dokręcenia narzutek na rurkach (pamiętając, że rurki cienkie 
- cieczowe – dokręcamy z siłą 18 niutonometrów, ustawiając klucz w pozycji 18, natomiast rurki grube – gazowe – dokręcamy z siłą 42 niutonometrów, ustawiając klucz w pozycji 22),
 • upewnić się, że wszystkie zawory są zamknięte.

Uruchamiamy pompę próżniową

Pompę próżniową uruchamiamy, pamiętając o odpowiedniej kolejności otwierania poszczególnych zaworów (np. zawór na pompie próżniowej powinien zostać otwarty jako pierwszy). Czas wykonania próżni jest uzależniony od długości rurociągu – zakłada się, że jest to około 15 minut na metr instalacji. W przypadku urządzeń typu split, cały proces może przebiegać od około pół do jednej godziny. Po około 5 minutach i osiągnięciu ciśnienia o wysokości -1 bara zaleca się wyłączyć pompę i wówczas sprawdzić wartość ciśnienia na manometrze. Pozwala to zweryfikować, czy instalacja jest szczelna (wartość ciśnienia jest niezmienna) i czy można kontynuować czynność wykonania próżni. Jeśli okaże się, że układ jest nieszczelny (wskazania manometru się zmieniają) należy kolejno sprawdzić:

 • połączenia węży do pompy próżniowej, do manometru oraz zaworu kątowego,
 • odpowiednie dokręcenie narzutek (za pomocą klucza dynamometrycznego),
 • jednostkę zewnętrzną (w tym celu należy ją ściągnąć i sprawdzić połączenia instalacji do jednostki wewnętrznej. Jeśli tutaj będzie wszystko w porządku, to prawdopodobnie winą jest złe wykonanie kielicha lub nieprawidłowe lutowanie i trzeba go wykonać ponownie).

Po wykonaniu próżni należy zamknąć zawór przy pompie próżniowej oraz wyłączyć pompę.