Próba ciśnieniowa azotowa

HOME - Próba ciśnieniowa azotowa
Próba ciśnieniowa azotowa

Nieszczelność instalacji może nieść za sobą szereg poważnych konsekwencji –  przyczyniać się do niewystarczającej ilości czynnika chłodniczego w urządzeniu, wpłynąć na jego właściwości termodynamiczne, a nawet wywołać awarię i uszkodzenie sprężarki.

Próba ciśnieniowa pozwala na sprawdzenie szczelności instalacji.

Aby wykonać próbę azotową potrzebujemy:

  • azot techniczny,
  • piankę testującą lub czujnik elektroniczny,
  • manometr.

Do jej przeprowadzenia wykorzystujemy azot pod wysokim ciśnieniem. 

Przeprowadzanie próby ciśnieniowej – krok po kroku:

  • Próbę rozpoczynamy poprzez ustawienie na reduktorze butli azotowej ciśnienia w granicach 20 barów. 
  • Po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia odłączamy butlę z azotem i czekamy. 
  • Przez około 30-40 minut obserwujemy na manometrze ciśnienie panujące w układzie. Jednocześnie pianką lub czujnikiem elektronicznym sprawdzamy szczelność połączeń. Jeśli środek sprawdzający w postaci pianki swobodnie spływa po rurociągu i nie tworzą się bańki powietrzne lub czujnik elektroniczny nie zgłasza żadnych nieprawidłowości – oznacza to, że lutowanie zostało przeprowadzone we właściwy sposób i układ jest szczelny. 
  • Otrzymany wynik zapisujemy w protokole próby szczelności. 

Kontrola szczelności to jeden z kluczowych elementów podlegających pod zalecany coroczny serwis pomp ciepła. Przeprowadzenie próby ciśnieniowej jest więc jednym z kluczowych działań, które pozwalają zweryfikować prawidłowe działanie urządzenia, a tym samym mają realny wpływ na efektywność pracy całego systemu.