Lutowanie twarde metodą 918

HOME - Lutowanie twarde metodą 918
Lutowanie twarde metodą 918

Lutowanie twarde metodą 918 to obecnie najbardziej popularna metoda, która jest stosowana do łączenia miedzianych instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych. Rozwiązanie to posiada sporo zalet, przede wszystkim:
– zapewnia ogromną szczelność połączenia,
– jest odporne na drgania,
– jest niepodatne na różnice temperatur.

Lutowanie twarde w chłodnictwie (a więc także w przypadku pomp ciepła) jest przeprowadzane w temperaturze powyżej 700 stopni Celsjusza.

Na czym polega lutowanie?

Lutowanie polega na wprowadzeniu roztopionego lutu w szczelinę, która znajduje się między powierzchniami części łączonych, gdzie ulega zakrzepnięciu. Materiał miedziany połączonych w ten sposób elementów nie topi się, co świadczy o wysokiej skuteczności tego rozwiązania.

Podczas lutowania pomp ciepła możemy wykorzystać lutownicę elektryczną lub gazową.

Lutownica elektrooporowa:

 • umożliwia lutowanie bez płomienia (idealnie sprawdzi się przy pracach, gdzie nie można używać otwartego ognia, np. w pomieszczeniach, w których występują czujki przeciwpożarowe lub na stacjach benzynowych),
 • nie wymaga zastosowania dodatkowych osłon, co znacznie przyśpiesza pracę,
 • pozwala na bardzo precyzyjne nagrzewanie punktowe,
 • wymaga długiego czasu do nagrzania materiału lutowanego,
 • posiada ograniczony zakres lutowania – pozwala na lutowanie rurki do 25 mm.

Lutownica gazowa z palnikiem ascetylenowo-tlenowym z końcówką do lutowania:

 • jej ogromną zaletą jest szybki czas rozgrzania elementów łączonych,
 • umożliwia zlutowanie dużych średnic rurociągów.

Sposób zapalania lutownicy gazowej:

 • sprawdzamy, czy zawory palnika są zamknięte,
 • otwieramy zawór tlenowy i gazowy,
 • odkręcamy pokrętło regulacyjne gazu, które ulokowane jest na palniku,
 • zapalamy, przytrzymując płomień przyłożony do dyszy lutowniczej. Jeśli płomień będzie się odczepiał od dyszy, musimy delikatnie przykręcić zawór. Aby otrzymać właściwe jądro płomienia, otwieramy lub zamykamy pokrętło regulacyjne tlenu.

Prawidłowa kolejność gaszenia lutownicy gazowej to:

 • zamknięcie zaworu gazowego, a następnie tlenowego – w celu wygaszenia płomienia aż do całkowitego opróżnienia węży,
 • zamknięcie pokrętła palnika,
 • sprawdzenie szczelności instalacji – poprzez wykonanie próby azotowej.


Zestaw do lutowania twardego Turboser 90
to praktyczna, niewielka spawarka gazowa (o wadze 5kg), przydatna podczas lutowania, gdy maksymalna temperatura płomienia nie musi przekraczać 3000 stopni Celsjusza oraz w sytuacji, gdy lutowanie odbywa się w trudnych warunkach, np. na stromym dachu. Idealnie sprawdzi się, gdy:
– w układzie chłodniczym musimy wymienić sprężarkę, element automatyki,
– należy naprawić, przedłużyć lub wymienić element rurociągu miedzianego.

Zarówno w lutowaniu elektrycznym, jak i gazowym używamy lutów miedziano-fosforowych w połączeniach miedź-miedź. Jako topik działa tutaj fosfor. Topik do lutowania twardego wykorzystujemy w sytuacji, gdy łączone są elementy miedzi z elementami mosiądzu lub brązu.

Po wykonaniu lutowania należy zaczekać aż spoina ostygnie. Próba ochłodzenia zlutowanego elementu wodą (np. poprzez zanurzenie go w wodzie), może spowodować osłabienie, a nawet uszkodzenie spoiny.

Co istotne, podczas lutowania we wnętrzu rury miedzianej powstaje zgorzelina, której ciemne płatki mogą uszkodzić sprężarkę. Aby zapobiec jej tworzeniu się należy wprowadzić do środka rur delikatny strumień azotu.

Możemy sprawdzić szczelność lutu rury, wykorzystując do tego pompę próżniową oraz manometr. W tym celu, za pomocą pompy próżniowej wytwarzamy ciśnienie -1 bara, a następnie przy użyciu manometra weryfikujemy, czy uzyskane podciśnienie faktycznie utrzymuje się przez kilka minut. Jeśli tak, oznacza to, że lutowanie zostało przeprowadzone prawidłowo.