Odzysk czynnika z urządzenia

HOME - Odzysk czynnika z urządzenia
Odzysk czynnika z urządzenia

Odzysk to czynność, która polega na ściąganiu czynnika chłodniczego z urządzenia oraz magazynowaniu go w zewnętrznym pojemniku. Przeprowadzamy go m.in. wtedy, gdy stwierdzimy nieszczelność układu, gdy chcemy zlikwidować urządzenie lub kiedy dojdzie do awarii jakiegoś elementu urządzenia. Proces odzysku czynnika powinien polegać w głównej mierze na ściągnięciu czynnika z instalacji chłodniczej bez zmiany jego stanu.

Niezbędne narzędzia do przeprowadzenia odzysku:

 • stacja do odzyskiwania czynnika,
 • węże z zaworkami kulowymi odcinającymi,
 • manometr,
 • specjalistyczna waga.

Ilość czynnika, jaką możemy uzyskać, nie zawsze zgadza się z tym, co jest zapisane na tabliczce znamieniowej, dlatego bardzo ważnym urządzeniem stosowanym przy odzysku jest waga. Waga pozwala kontrolować odzyskiwanie czynnika  – brak wzrostu wagi oznacza, że czynnik został w całości pobrany z urządzenia. Dodatkową, ważną wskazówką dla serwisanta jest wskazanie ciśnienia na manometrze w czasie pracy stacji odzysku – spadek ciśnienia do zera oznacza, że z układu chłodniczego został pobrany cały czynnik. 

Jak wykonać podłączenie do procedury odzysku?

 • czerwony wąż podłączamy do jednostki zewnętrznej pompy i do manometru,
 • niebieski wąż podłączamy od manometru do stacji odzysku przez filtr osuszacz, 
 • żółty wąż podłączamy do wyjścia put AUT stacji, drugi koniec dokręcając do butli dwuzaworowej po stronie gazowej, czyli niebieskiej,
 • umieszczamy butle na wadze (obowiązkowo należy ją wytarować do momentu wskazania wyniku zerowego),
 • odzysk zaczynamy od włączenia urządzenia do odzysku (naciskamy przełącznik start oraz przekręcamy pokrętło na funkcję RECOWER SLOW),
 • otwieramy zawory na butli, wężu żółtym, niebieskim, czerwonym i manometrze,
 • obserwujemy przyrost wagi odzyskanego czynnika (do momentu uzyskania oczekiwanej wartości, odpowiadającej zapisowi na tabliczce znamieniowej lub zatrzymania przyrostu wagi), dodatkowo również poziomu ciśnienia, które powinno być równe zeru – w celu potwierdzenia zakończenia odzysku czynnika,
 • przełączenie pokrętła na funkcję PURE – aby ściągnąć wszystkie pozostałości czynnika z węży oraz z urządzenia do butli dwuzaworowej.

Odzyskany czynnik można użyć ponownie lub ostatecznie go zniszczyć.