Polityka prywatności

HOME - Polityka prywatności

Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest BHP-LEX sp z o.o., ul. Wolności 345, 41-800 Zabrze, NIP: 626-297-96-72, REGON: 241726641 (dalej „BHP-LEX”).

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług m. in. komunikacji związanej z oferowanymi usługami, przygotowaniem i wysłaniem oferty, zapisem i rejestracją na szkolenia, przetworzenia i obsługi Twojego zamówienia oraz konta w sklepie (dane konta, płatności, dostęp do kursów on-line itd.), komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, maila, czy telefonu, a także przesyłanie informacji marketingowych.
Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • w celach zapisu na szkolenia (pełna klauzula informacyjna w dziale „Klauzula informacyjna – szkolenia”),
 • w celach komunikacyjnych (w tym m. in. przygotowanie oferty, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego itp.),
 • w celach założenia konta oraz obsługi i realizacji zamówienia w sklepie internetowym,
 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • w celu kierowania do Państwa treści marketingowych (polegających na dostarczaniu komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies oraz dane analityczne).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Państwa dane przetwarzamy do czasu niezbędnego do realizacji wyżej wymienionych celów (wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących i niezbędnego dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane i zarchiwizowane – “W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?”) lub wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu.
Państwa dane będą także przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Państwa dane osobowe będą zatem przechowywane przez okres minimum 30 dni, a maksymalnie 5 lat.
Aby usunąć Państwa dane i zaprzestać ich przetwarzania przez BHP-LEX, prosimy o wycofanie zgody na ich przetwarzanie.
Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak można się z nami skontaktować?”.

Które dane należy nam podać?
W przypadku formularza kontaktowego, prosimy o podanie jedynie niezbędnych danych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz treści wiadomości. Daną opcjonalną jest podanie numeru telefonu.

W przypadku formularza kontaktowego dotyczącego zapisu na konkretne szkolenie znajdującego się na podstronach dotyczących szkoleń – prosimy o podanie jedynie niezbędnych danych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu mailowego. Te dane są niezbędne do finalnego zapisu Państwa na szkolenie i potwierdzenia tego drogą mailową lub telefoniczną. Danymi opcjonalnymi są nazwa firmy oraz NIP.

W przypadku zakupu w sklepie internetowym, prosimy o podanie danych konta tj. imienia, nazwiska, nazwy firmy (opcjonalnie), adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kraj, kod pocztowy, miasto), telefonu, adresu e-mail, nazwy użytkownika oraz hasła. Utworzenie konta jest etapem wymaganym, gdyż sprzedawany produkt jest produktem on-line przypisywanym stricte do konta użytkownika.
Płatność odbywa się za pomocą płatności online PayU.
Zakazanym jest przekazywanie, udostępnienie i rozpowszechnianie danych konta osobom trzecim.

W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej, wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz z systemów analitycznych (w tym z Google Analytics).

Komu udostępniamy Państwa dane?
W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz BHP-LEX, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
Państwa dane przekazujemy zatem:
1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i innym podmiotom pośredniczącym w reklamowaniu, promowaniu i sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
 • obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 • dostawcy płatności online – PayU.

2. innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta.

Automatyczne podejmowanie decyzji:
Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji.

Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem przez BHP-LEX Państwa danych, przysługuje Państwu szereg uprawnień:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczanych w naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych – w przypadku drugiej i kolejnej kopii, możemy naliczyć dodatkowe opłaty, o czym zostaniesz powiadomiony),
 • przeniesienie danych do innego administratora.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych, narusza Państwa prawa, prosimy poinformować nas o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

Klauzula informacyjna – szkolenia:

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez BHP-LEX w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu zapisu na szkolenie, zgodnie z wysyłanym formularzem,
 • Dane osobowe mogą być ujawnione partnerom biznesowym, pracownikom lub współpracownikom BHP-LEX, jak też podmiotom udzielającym wsparcia firmie na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w danym szkoleniu.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia procesu zapisu na szkolenie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 • Finalnie potwierdzenie zapisu na szkolenie nastąpi drogą mailową lub telefoniczną na wskazane w formularzu dane.

Prawo do rezygnacji:
Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Jak można się z nami skontaktować?
Zawsze mogą Państwo napisać na adres BHP-LEX sp z o.o., ul. Wolności 345, 41-800 Zabrze, NIP: 626-297-96-72, REGON: 241726641 lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail kursy@a-cademy.pl lub zadzwonić pod numer +48 660 900 900.