Serwisowanie urządzeń

HOME - Serwisowanie urządzeń
Serwisowanie urządzeń

Pompa ciepła to urządzenie bezobsługowe i praktyczne bezawaryjne. Czy zatem faktycznie potrzebne jest jej serwisowanie? Tak! Pompa może działać efektywnie nawet kilkadziesiąt lat. Jednak aby faktycznie tak było, należy je serwisować! Profesjonalny serwis powinien być przeprowadzany co roku, najlepiej przed sezonem grzewczym. Serwisowanie bardzo często jest też jednym z warunków zachowania gwarancji. 

Należy pamiętać, że pompa ciepła to tylko jeden z elementów instalacji ogrzewania domu. Na jej prawidłową pracę wpływ ma wiele innych czynników (m.in. temperatura wody grzewczej, przepływ wody grzewczej w instalacji domu, etc.).  Nawet jeśli ona nie ulegnie awarii, to uszkodzeniu może ulec sama instalacja. A wtedy również sama pompa przestanie działać i zgłosi błąd. 

Co istotne, prac serwisowych może dokonać wyłącznie fachowiec, który dysponuje odpowiednimi uprawnieniami. Podczas swojej pracy powinien wykorzystywać oryginalne części zamienne producenta lub takie, które zostały przez niego zaakceptowane.

Możemy wyróżnić 4 główne etapy wykonywania serwisu pompy ciepła.
Są to:

 • Skontrolowanie układu dolnego źródła ciepła.
 • Skontrolowanie układu górnego źródła ciepła.
 • Skontrolowanie obiegu chłodniczego.
 • Skontrolowanie automatyki oraz poprawności ustawień.

Choć dokładny zakres prac serwisowych zależy od warunków gwarancji oraz rodzaju samej pompy ciepła, to jednak większość działań jest wspólna dla wszystkich rodzajów urządzeń.

Serwis obejmuje m.in. takie czynności, jak:

 • sprawdzenie zgłoszonych przez pompę błędów,
 • sprawdzenie pracy urządzenia (na podstawie zapisanych czasów pracy pompy) – kontrola parametrów pracy pompy ciepła (utrzymywanie odpowiednich różnic temperatur na dolnym i górnym źródle ciepła),
 • sprawdzenie stanu filtrów,
 • skontrolowanie sterowników urządzenia,
 • kontrola szczelności i ciśnienia układu chłodniczego,
 • analiza częstości i długości pracy sprężarki,
 • kontrola zawilgocenia czynnika chłodniczego,
 • sprawdzenie czujników i bezpieczników,
 • kontrola ciśnienia w instalacji grzewczej i dolnego źródła ciepła,
 • sprawdzenie podłączenia elektrycznego (wartość napięcia),
 • sprawdzenie przewodów elektrycznych pod względem usterek mechanicznych,
 • sprawdzenie poprawności działania zaworów bezpieczeństwa,
 • sprawdzenie przeponowych naczyń zbiorczych w instalacji centralnego ogrzewania budynku, wody użytkowej oraz dolnego źródła ciepła (np. skontrolowanie wymiennika gruntowego w gruntowej pompie ciepła),
 • w przypadku powietrznej pompy ciepła: kontrola wymiennika  (parownika) i w razie konieczności jego czyszczenie.

Po przeprowadzeniu serwisu należy sporządzić odpowiedni protokół, w którym serwisant zamieści informację o zaistniałych usterkach, problemach z działaniem urządzenia oraz wymaganym zakresie prac, które trzeba wykonać.

Wykonywanie corocznego serwisu pozwala nie tylko utrzymać gwarancję, ale również zachować dłuższą efektywność urządzenia, a tym samym zmniejszyć koszty ogrzewania. To komfort i lepsza pewność bezawaryjnej pracy pompy i to wtedy, gdy jest ona najbardziej niezbędna.